SAL7776, Act: V°170.3-R°171.1 (383 of 893)
Search Act
previous | next
Act V°170.3-R°171.1  
Act
Date: 1490-12-02

Transcription

2019-03-22 by Greet Stevens
Alsoe als ten vervolge meest(er) jans calabers/
doctoirs in medicijne(n) en(de) willems van lele
//
als p(ro)cur(eur) hee(re)n diericx le begghe ridders geleydt/
zijnde nae den rechte van des(er) stadt uut crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot alle den goede(n)/
beide have en(de) erve willemaers van assche soe/
waer die gelege(n) zijn gescreve(n) es geweest met/
brieve(n) van des(er) stadt aen den meye(r) van ca(m)pe(n)hout/
oft zijne(n) stadhoude(r) hen alle de selve goede te leve(re)n/
en(de) te doen volgen oft den bring(er) der voirs(creven) brieve(n)/
in zijne hue(re)n name En(de) dat in gevalle van/
opposicien de voirs(creven) willemair alh(ier) come(n) wae(re)/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en)/
op heden te mistijde ald(air) de voirs(creven) willemae(r)/
oft yema(n)t van zijne(n) wege(n) niet en es ge/
co(m)pareert den voirs(creven) geleidde(n) co(m)pare(re)nde en(de)/
trecht vort v(er)sueken(de) Soe hebben de scepen(en) van/
loven(en) yerst aengehoirt janne boschman bode/
te voete van des(er) stadt die cleerde bij zijnen/
eede de leveri(n)ge en(de) dachbescheidinge voirs(creven) bijd(en)/
voirs(creven) meye(r) behoirlijc geschiet te zijne ter/
manissen smeyers gewesen met vo(n)nisse datme(n)/
den voirs(creven) geleidden vand(en) voirs(creven) goede(n) houden/
soude inde macht van hue(re)n scepen(en) brieve(n)/
beleide soe v(er)re het noch voir hen scepen(en)/
comen es Eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-08-25 by Jos Jonckheer