SAL7776, Act: V°439.2 (742 of 893)
Search Act
previous | next
Act V°439.2  
Act
Date: 1491-04-23

Transcription

2021-04-23 by Greet Stevens
Want meest(er) stas vand(er) hoeve(n) als geleydt nae/
den rechte van des(er) stadt uut crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) tot alle den goeden beide/
have en(de) erve hee(re)n jacops van croy p(ro)thonotar(ius)/
vand(en) heilige(n) stoele van roome soe waer die/
bynne(n) braba(n)t gelegen zijn hem met/
[vacat] vorste(r) van des(er) stadt heeft/
doen leve(re)n seke(re) silve juweelen staen(de) in hande(n)/
jans heyms wisselers van des(er) stadt toebehoiren(de)/
den voirs(creven) p(ro)thonotar(ius) Ende dat in gevalle/
van opposicien de voirs(creven) wissele(r) alh(ier) comen/
wae(re) inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(e) tot eene(n) seke(re)n dage van rechte tot/
welken daghe de v [de p(ro)c(urato)r] jans van berthe(m) sone/
wilen roelofs es geco(m)pareert en(de) hem tege(n)/
de voirs(creven) leveri(n)ge oppone(re)nde gealligeert/
dat de voirs(creven) v juweelen den wissele(r) wae(re)n/
in handen gestelt tot zijne(n) behoef voir/
dontheffen van seke(re) borchtochten d(aer)inne soe/
v(er)re Soe es d(aer)inne soe verre gep(ro)cedeert/
nae dien de voirs(creven) p(ar)tien te meer stonde(n)/
gecompareert zijn inde banck en(de) geallig(eer)t/
hebbe(n) des hen diene(n) mochte dat de scepen(en)/
van loven(e) yerst aengehoirt hebben(de) den/
voirs(creven) [vacat] vorste(r) die cleerde bij zijne(n)/
eede de leveri(n)ge en(de) dachbescheidinge behoirlijck/
geschiet te zijne ter manissen smeyers gewesen/
met vo(n)nisse datmen den voirs(creven) geleidden vand(en)/
voirs(creven) juweele(n) houden soude inde macht van zijne(n)/
scepen(en) brieve(n) beleide soe v(er)re het noch voir hen/
scepen(en) comen es in sca(m)p(no) cor(am) o(mn)ib[(us)] eod(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-10-13 by Jos Jonckheer