SAL7778, Act: R°313.2-V°313.1 (611 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°313.2-V°313.1  
Act
Date: 1493-03-09

Transcription

2019-02-11 by Walter Winnelinckx
Item hee(re)n en(de) meest(er) anth(onijs) de roosendale ende/
symon sampeyn prieste(re)n executeurs vanden/
tes(temen)te(n) ende uuyt(er)sten wille jans wijlen van/
huesden die opden v[en] dach nove(m)br(is) a(n)no xc/
lestleden uuyt crachte vand(en) execucien desselfs/
testements vercocht hebben meeste(re)n claese/
mondelincx van amst(er)da(m)me lice(n)ciaet inden/
rechten thuys des voirs(creven) wijlen jans metten/
hove en(de) allen den toebehoirte(n) gelegen inde/
predike(re)n strate en(de) thuys dair tegen over opde/
dile Ende dat gewarandeert onder den ande(re)n/
op xv r(ins) gulden(en) erflic des goidshuyse/
vand(en) predike(re)n voir eene erffelijke weeck/
messe bijden voirs(creven) wijlen janne in zijnen/
testemente gefondeert sond(er) vand(en) weerden/
oft valeu(r)e van elken vand(en) rinsgulden(en)/
yet geexpresseert oft verclaert te zijne
//
nochtan dat int selve waerscap is geexpresseert/
dat de selve xv rinsgulden(en) staen af te leggen(e)/
met drie hondert r(ins) gulden(en) der nyeuw mu(n)ten/
nae der ordinan(cie) int jair van lxxxix lestleden/
d(air) op gemaict in p(rese)ncia hebben geassereert ende/
verclaert voir de gerechte waerheit hoe wel dat/
dafleggen vand(en) voirs(creven) xv r(ins)gulden(en) erflic soude/
moete(n) gebue(re)n met iii[c] r(ins) gulden(en) r(ins) gulden(en)/
voirs(creven) dat nochtan inden coop vand(en) voirs(creven) huyse/
tussche(n) he(m) en(de) den voirs(creven) meeste(re)n claese bevorweert/
was en(de) de guedi(n)ge dair op gedaen wordt dat/
de selve meest(er) claes inder jairlijcscher betalingen/
der voirs(creven) rinten gestaen soude betalen(de) voir den/
rinsgulden(en) xx stuv(er)s loopender mu(n)ten ten tijde/
vand(er) betalingen der selv(er) rinte(n) cor(am) boech(out) naen/
m(ar)cii nona
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-09-29 by Jos Jonckheer