SAL7778, Akte: R°333.3-V°333.1 (658 van 812)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°333.3-V°333.1  
Act
Datum: 1493-03-30

Transcriptie

2019-01-04 door Walter Winnelinckx
Item peeter fierens als man en(de) mo(m)boirs machteld(en)/
loenijs zijnd(er) huysvr(ouwe) natuerlijker dochter jans loenijs/
cuypers in p(rese)ncia heeft gekint en(de) geleden dat de/
selve jan en(de) zijne huysvr(ouw)[e] den voirs(creven) pete(re)n en(de) zijnd(er)/
huysvr(ouw)[en] volcomelijck genoech gedaen en(de) gecontenteert/
hebben van alsulcken haeflijken goeden acht(er)stelle ende/
verloope van rinten tot des(er) dage toe als lijsbeth wijlen
//
van ha(m)me moeye was der voirs(creven) machteld(en) der selv(er)/
machteld(en) in hue(re)n tes(tamen)te(n) mocht gemaect en(de) gelaten/
hebben soe verre de voirs(creven) jan en(de) zijne huysvr(ouwe) dair af/
de admi(ni)stratie moegen hebben gehadt Scelden(de) dair o(m)me/
den selven ja(n)ne en(de) zijnd(er) huysvr(ouw)[en] van des voirs(creven)/
is en(de) van alle tsgheens dat de voirs(creven) pet(er) oft zijne/
huysvr(ouw)[en] hen souden moege(n) eysschen(de) zijn tot des(er)/
dage toe volcomelijck quijte p(ro)mitt(ens) non alloqui sed/
war(ans) erga quoscu(m)q(ue) p(ro)ut cor(am) boech(out) naen m(ar)cii penult(ima)
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2015-10-20 door Jos Jonckheer