SAL7778, Act: R°334.1 (660 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°334.1  
Act
Date: 1493-03-30

Transcription

2019-03-07 by Walter Winnelinckx
Alsoe als ten vervolge willems van lele als procur(ator)/
vand(en) kinde(re)n willems wijlen maes geleydt zijnde/
nae des(er) stad recht voir hun wettich gebreck uut/
crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(en) tot allen den/
goede(n) beyde have en(de) erve jans wijlen thomaes/
van gheele soe wair die gelegen sijn met brieve(n) van/
des(er) stad gescreven is geweest aen allen officie(re)n/
en(de) versocht zee(r) ernstelijck alle de goede des voirs(creven)/
wijlen thomaes te leve(re)n en(de) te doen volgen den voirs(creven)/
geleydden oft den bringe(r) ons(er) brieve(n) in zijne(n) name/
Ende ja(n)ne en(de) thomaese van gheele gebruede(re)n/
kinde(re)n des vors(creven) wijlen jans oft hue(r) wynnen/
oft huerlinge(n) oft zij hen dair tegen hadden wille(n)/
oppone(re)n dach op [van] rechte op heden dienen(de) alh(ier) te compare(re)n/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) te/
bescheidde(n) Aldair gheen van hen noch procur(ator) van/
hu(n)nen wege en es gecompareert den voirs(creven) geleidde(n)/
compare(re)nde en(de) trecht voirts versueken(de) Soe verre/
dat scepen(en) van loeven(en) ter manissen smeyers/
gewesen hebben met vo(n)nisse nae dien hen behoirlijc/
gebleken heeft bij rescripte des meyers van halen/
die onder zijn hanteken gecertificeert heeft de/
voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach bescheidinge behoirlijck/
geschiet te zijne dat men den voirs(creven) geleydde(n)/
vand(en) voirs(creven) goeden houden sal inde macht van/
zijne scepen(en) brieve(n) soe verre het noch voir hen/
scepen(en) comen is In scampno Eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-20 by Jos Jonckheer