SAL7778, Act: R°341.2 (671 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°341.2  
Act
Date: 1493-04-03

Transcription

2019-02-21 by Walter Winnelinckx
Nae des(er) t(er)mi(n)acien en(de) uutspraken beg(er)den de/
voirs(creven) gehuysschen dach tot des yerste daechs van/
rechte nae paessche(n) naestcomen(de) om alsdan te v(er)clae(re)n/
te wat van beyde den voirs(creven) plaetsen zij de voirs(creven)/
decisie neme(n) soude(n) en(de) rechts plege(n) welcke(n) dach/
hen alsoe werdde geaccordeert eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-27 by Jos Jonckheer