SAL7778, Act: R°358.1 (697 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°358.1  
Act
Date: 1493-04-22

Transcription

2019-01-28 by Walter Winnelinckx
Item baudewijn henry en(de) jouffr(ouwe) lijsbeth van b(er)them/
zijn huysvr(ouwe) in p(rese)ncia hebben gelaudeert geappro/
beert en(de) geratificeert alsulken guedinge als jan van/
b(er)them des mach omtrint geleden zijn xv jair gedaen/
heeft voir hof en(de) ma(n)nen van leene vranx de/
kersmake(re) janne hellinx woenen(de) nu t(er)tijt te/
libbeke als van eenen stucke lants houden(de) omtrint/
een boend(er) luttel min oft meer alsoet gelegen is/
opde slubbeke inde p(ro)chie van libbeke tusschen/
de goede jacops de witte op twee zijden/
min hee(re) van s(in)[te] g(er)truyde(n) opde derde en(de) de/
strate geheete(n) de stockstrate op de vierde zijden/
Geloven(de) den selven janne d(air) af ne(m)mermeer/
aen te spreken(e) te vexe(re)n noch te moyen in gheene(n)/
rechte gheestelijck oft weerlijck mer he(m) d(air) af/
altijt gerecht warant te zijne en(de) tselve/
goet voe(r) ombeco(m)mert leen te warande(re)n prout/
cor(am) boechout naen april(is) xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-27 by Jos Jonckheer