SAL7778, Act: R°363.2-V°363.1 (706 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°363.2-V°363.1  
Act
Date: 1493-04-27

Transcription

2019-01-30 by Walter Winnelinckx
Item henr(ic) wouters na(tuer)lijc sone wijlen andries/
woenen(de) te werchte(r) in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint/
genomen te hebben(e) van arnde scrijne thof geheeten/
ten vosberghe gelegen te werchte(r) metten landen/
den selven hove toebehoiren(de) acht(er) uutgaen(de) tot aen(den)/
rivie(r) en(de) dair mede noch twee stucken lants/
die de selve arnt vercregen heeft tegen ja(n)ne van/
roest geheete(n) de briede(re) en(de) dander tegen tvoirs(creven) hof/
over dat hij vercregen heeft tegen ja(n)ne nijs/
Te houden te hebben en(de) in hueri(n)gen te besitten/
van half m(er)te lestleden eenen t(er)mijn van tweelf/
jae(re)n lanck due(re)nde deen nae dande(r) sond(er) middel
//
vervolgen(de) Elcx jairs dae(re)nbynnen om en(de) voe(r)/
lviii pet(er)s te xviii stuv(er)s tstuck iii pl(a)c(ken) den stuv(er)/
alle jae(r) half s(in)[t] jans(mis)s[e] en(de) half te kersmisse/
te betalen(e) en(de) ten huyse des voirs(creven) arnts te leve(re)n/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Item is/
voirweerde dat de voirs(creven) wyn de voirs(creven) lande wel/
en(de) loflijc wynnen werve(n) en(de) meste(n) sal gelijc/
regenote(n) bove(n) en(de) benede(n) Item is vorweerde/
soe verre de voirs(creven) wyn scheyden wilt dat hij dat/
sal moege(n) doen bynnen den yersten vi jae(re)n behalve(n)/
dat hij dat arnde sal moete(n) cu(n)digen een jair/
te vo(r)en dair arnt zijnen wille niet inne hebben/
en sal Item is voirweerde dat de voirs(creven) wyn/
tsijnen afscheyden sal moete(n) besayt late(n) drie/
boende(r) lants met rogge wel gewonne(n) gelijc/
regenote(n) dair af de twee en(de) een half boende(r)/
wel gemest selen zijn Item sal de voirs(creven) wyn ruyme(n)/
en(de) vage(n) de rivie(re)n en(de) de wat(er)leye sond(er) cost/
des voirs(creven) arnts Item sal de wyn tru(n)cken de/
willige(n) en(de) eycken op tvoirs(creven) goet staen(de) om/
tgoet dair mede te vreden(e) en(de) te beheymen/
Item sal de wyn moegen afhouwen vand(en) grachte(n)/
berringe ter goederwijs bij consente van zijnen/
meest(er) Item alle de vruchte(n) opde voirs(creven) goede/
wassen(de) van appelen peren en(de) dien gelijcke/
sulle(n) de voirs(creven) arnt en(de) de wyn half en(de)/
half hebbe(n) en(de) de wyn sal arnts deel moete(n) te loeven(en)/
leve(re)n en(de) alsmen dat leest sal arnt den eene(n)/
lese(r) moete(n) besorgen dien hij de dachue(re)n geven sal/
en(de) de wyn den cost Item de voirs(creven) wyn bekint/
mits desen dat he(m) de voirs(creven) arnt geleent heeft/
achten(de)tseve(n)tich en(de) eene(n) half r(ins) g(ulden) te weten(e) xii/
dobbel vierijsers voir elke(n) r(ins) g(ulden) gerekent die hij hem/
gelooft tot zijnd(er) manissen weder te geven(e) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m]/
En(de) en sal de wyn tvoirs(creven) hoff nieman(de) moege(n) voirt uutgeve(n)/
sonder consent van arnde en(de) alle dese voirweerde(n) (et)c(etera)/
cor(am) buetsele naen april(is) xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-27 by Jos Jonckheer