SAL7778, Act: R°371.3 (721 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°371.3  
Act
Date: 1493-05-06

Transcription

2019-01-30 by Walter Winnelinckx
Item bertelmeeus vasont als bode van des(er) stad en(de)/
als procur(ator) joes van mulct heeft gecleert bij zijne(n) eede/
die hij ten aennemen(en) van zijnd(er) officie(n) ged(aen) heeft/
dat hij heeft gedragen brieve(n) van des(er) stad aen de/
wethoude(re)n der stad van antwerpen aengaen(de)/
joese van mulct en(de) dat de p(er)sonen begrepen/
inde int(er)rogator(ien) des voirs(creven) joes niet inder stadt/
en wae(re)n gelijc dat blijct bijder c(er)tificacien der/
stad van antwerpen alh(ier) ov(er)gesonden cor(am) g(ra)ven/
borch buestele maii vi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-11-03 by Jos Jonckheer