SAL7778, Akte: R°373.1 (727 van 812)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°373.1  
Act
Datum: 1493-05-02

Transcriptie

2018-12-24 door Walter Winnelinckx
Vand(er) questien die geweest is voir den rade vand(er)/
stad tusschen de weduwe arnts wijlen (christ)i(n)nen geheeten/
cottens en(de) aelbrecht bouts ter eender zijden ja(n)ne van/
thienen aelbrecht tants en(de) jan van kerrebeke ter ande(re)/
om des cortsels en(de) afslachs wille die de voirs(creven) drie/
p(er)sone(n) ..sschen yesschen versochte(n) en(de) sustineerde(n) dat/
he(n) bijd(en) voirs(creven) wed(uw)[en] en(de) aelbrechte gedaen soude wordde(n)/
vand(en) gevallen(en) en(de) verschen(en) pachten der lijftochten/
die zij als borghe(n) jor(ijse) wijlen van kerrebeke brueders/
des voirs(creven) jans doen hij leefde der voirs(creven) wed(uw)[en] en(de)/
aelbr(echt) bouts sculdich sijn sunderlinghe gemerct dat/
jacop crabbe die de voirs(creven) wed(uw)[e] des voirs(creven) wijlen jans/
van kerrebeke heeft getrout en(de) die hen mits den/
aenverden(en) vand(en) have(n) sculd(ich) is en(de) behoert te ontheffen/
zijne goede(n) heeft liggen(de) in div(er)sen plecken en(de) plaetsen/
als te vilvorde(n) scarebeke eve(re)n bruessel gaesbeke/
en(de) anderssins die alle verbijstert en(de) verdorve(n) zijn/
alsoe dat hij dair af niet en heeft gemerct oick/
dat ind(er) saken vand(en) re(n)voye voir m(ijn) hee(re)n cancell(ie)r/
en(de) rade bij den selven soude zijn geseet ooghe en(de)/
consideracie te hebbe(n) op des voirs(creven) jacops schade en(de)/
d(aer)entinden he(m) doen cortsel en(de) alslach en(de) dat dit aldus/
behoerde en(de) wae(re) sculdich zijn te geschien gedroege(n)/
zij hen totte(n) rechte dair op de voirs(creven) wed(uwe) en(de) aelbrecht/
pensionar(is) seyden dat hem van dien zee(r) verwonderde/
bij div(er)sen reden(en) ierst dat hue(r) lijfrinte(n) op gheene/
erfce goeden en wae(re)n verbonden noch geypotheceert/
dat zij oic jacops goeden niet en hadden geeyscht/
noch en yesschen wae(re)n te vreden mette(n) borge(n) den voirs(creven)/
p(er)sonen die zij hoopten dat hen sculd(ich) souden zijn/
te bet(al)[en] Te meer want e(n)nige vand(en) lijftochten/
bij versterven genoech wae(re)n gecort en(de) datmen tot/
noch toe van gheene(n) lijfrinte(n) op borge(n) staen(de) en(de) op/
gheene gronden van erve geypotheceert cortsel noch/
afslach gedaen en heeft noch en is oick dat/
inder ordinan(cien) bijden staten opt corsel gemaict/
niet begrepen es get(er)mineert dat de voirs(creven) borge(n)/
verdoelt zijn e(n)nich cortsel oft alslach te eysschen/
vand(en) voirs(creven) lijfrinten op borge(n) staen(de) in pleno/
(con)s(ili)[o] maii secu(n)da
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2015-11-03 door Jos Jonckheer