SAL7778, Akte: R°387.1 (750 van 812)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°387.1  
Act
Datum: 1493-05-18

Transcriptie

2018-12-11 door Walter Winnelinckx
Nae dien claes de coste(re) rintm(eeste)r m(ijns) hee(re)n van s(in)te/
g(er)truyde(n) geleyt zijnde nae des(er) stad rechte voir zijn/
wettich gebreck uut crachte van scepen(en) van loeven(en)/
tot alle den goeden beyde have en(de) erve jans van b(er)them/
soe wair die gelegen zijn hem met eene(n) diene(r)/
van des(er) stad alle de selve goede heeft doen leve(re)n/
en(de) den voirs(creven) ja(n)ne oft hij hem dair tegen hadde/
wille(n) oppone(re)n dach van rechte doen bescheiden alh(ier)/
te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeven(en) aldair jacop witteman als procur(ator) als hij/
seyde compareerde ende den voirs(creven) claes trecht/
voirts versueken(de) Soe dat scepen(en) van loeven(en)/
ter manissen smeyers gewesen hebben met vo(n)nisse/
nae dat hen behoirlijck gebleken was bij cleernissen/
jans berayn vorste(r) de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach besch(eydinge)/
aen den voirs(creven) ja(n)ne gedaen te zijne dat men den/
voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houden sal/
inde macht van zijnen scepen(en) brieve(n) soe verre/
het noch voir hen scepen(en) comen is Ende dat/
jacop voirs(creven) mach doen blijken van zijnd(er) p(ro)cur(aci)[e]/
ten naesten dage cor(am) o(mn)ibus dempt(o) boech(out) maii xviii
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2015-11-03 door Jos Jonckheer