SAL7778, Act: V°311.3 (609 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°311.3  
Act
Date: 1493-03-08

Transcription

2019-02-28 by Walter Winnelinckx
Item is te weten(e) dat tvoirs(creven) transport en(de)/
ov(er)geven is geschiet in meerde(r) vestich(eit) vand(en)/
voirs(creven) rinten en(de) te dier meyni(n)gen dat de/
voirs(creven) h(er) jan de betalinge vand(en) voirs(creven) twee/
pet(er)s alsoe wel aen de voirs(creven) ix s(cellingen) gr(oten) brabants/
mette(n) voirs(creven) transporte als den voirs(creven) willem(me)/
en(de) ande(re) zijn goede mette(n) bekynbrieve sal moege(n)/
verhalen behalven dat de selve willem met/
eene(n) betalen(e) altijt sal gestaen ende de voirs(creven)/
rinte des voirs(creven) h(er) jans afgeleet oft op goede/
pande bewesen sal hij sculdich zijn de voirs(creven) brieve(n)/
vand(en) ix s(cellingen) brabants die hij in zijne(n) handen behoudt/
o(n)gecasseert den voirs(creven) willem(me) ongecasseert weder te restitue(re)n/
en(de) sal oic alsdan tvoirs(creven) transport te nyeute zijn Eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-09-29 by Jos Jonckheer