SAL7778, Act: V°325.3 (636 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°325.3  
Act
Date: 1493-03-22

Transcription

2018-12-03 by Walter Winnelinckx
Item henrick van wange sone wijlen jans woenen(de)/
te thiene(n) heeft geloeft hubrechte de becke(re) tusschen dit en(de)/
sinte denijsmisse naistcomen(de) met volle(n) pachte af te leggen(e)/
alsulken iiii mudde(n) corens erflijc alle jae(re) xviii aug(usti)/
vallen(de) als henrick wijlen vand(en) putte als pri(n)cipael/
gielijs lantmete(re) henrick van thielt ende jan boogart/
sijne vorg(enoemde) katlijne(n) sgreven wed(uwe) gielijs wijlen becke(re)/
xviii daghen in oighst a(n)no lxxxix lestled(en) met scepen(en)/
brieve(n) van loeven(en) bekint hebben ende tot dien ynde/
sal den selven principale(n) brief en(de) dbeleyt d(air) uuyt/
ged(aen) in sijnder macht en(de) weerden bliven tot d(er)re/
tijt tot de voirs(creven) gelufte voldaen sal sijn heeft/
voirts de voirs(creven) henrick den voirs(creven) hubrechte geloeft/
twee mudden en(de) xi mol(evaten) corens pag(abilis) cu(m) va(n)no/
mensu(r)e lov(aniensis) et pactus thenen(sis) negen rins/
gulden(en) te xx stuv(er)s tstuck en(de) de wettige costen/
die hubrecht geleden heeft ter causen van desen mette(n)/
coste(n) tvoirs(creven) coren bynne(n) acht dagen naistcomen(de)/
en(de) de voirs(creven) negen rinsgulden(en) s(in)t denijsmisse/
naistcomen(de) te betalen(e) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-20 by Jos Jonckheer