SAL7778, Act: V°333.2 (659 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°333.2  
Act
Date: 1493-03-30

Transcription

2018-11-16 by Walter Winnelinckx
Alsoe als ten vervolghe jans van laethem rintm(eeste)r ons(er)/
genadig(er) hee(re)n int quartier van thienen als geleyt/
zijnde nae des(er) stad rechte voir zijn wettich gebreck/
uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(en) tot allen/
den goeden beyde have en(de) erve willems wijlen/
vand(er) eect soe wair die gelegen sijn met brieve(n) van/
des(er) stad gescreven es geweest aen den meye(r) van/
halen oft zijne(n) stadhoude(r) ende versocht zee(r)/
ernstelijck alle de goede des voirs(creven) wijlen willems/
te leve(re)n en(de) te doen volgen den voirs(creven) geleidden/
oft den bring(er) ons(er) brieve(n) in zijne(n) name ende/
de kinde(re) des voirs(creven) wijlen willems oft zij hen/
dair tegen hadden willen oppone(re)n dach van/
rechte op heden dienen(de) alh(ier) te compare(re)n/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeven(en) te bescheiden Aldaer gheen van hen/
noch nyemant van hu(n)nen wege en es/
gecompareert den voirs(creven) geleidden compare(re)nde/
ende trecht voirts versueken(de) Soe verre/
dat scepen(en) van loeven(en) ter maniss(en) smeyers/
met vo(n)nisse gewesen hebben nae dien hen/
behoirlijc gebleken heeft bij recripte des voirs(creven)/
meyers van halen de die onder sijn hanteken/
gecertificeert heeft de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach/
bescheidinge behoirlijck geschiet te zijne dat/
men den voirs(creven) geleidden vand(en) voirs(creven)/
goeden houden sal inde macht van/
zijnen scepen(en) brieve(n) soe verre het noch/
voir hen scepen(en) comen is In scampno cora(m)/
o(mn)ibus dempt(is) py(n)nock buetsele m(ar)cii penult(ima)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-20 by Jos Jonckheer