SAL7778, Act: V°339.2-R°340.1 (669 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°339.2-R°340.1  
Act
Date: 1493-04-02

Transcription

2019-03-10 by Walter Winnelinckx
Item merten puers sone wijlen lambrechts in/
p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt dat hem m(ar)griete/
en(de) ka(teri)ne van puers zijn wettige kinde(re)n vernuegt/
gecontenteert en(de) te vreden gestelt hebben mits/
eender sekerder so(m)men van pe(n)ni(n)gen dair af/
hij hem bekint vernuegt te zijne inden name/
van meest(er) ja(n)ne vand(er) strate(n) van alle(n) alsucken/
rechte parte en(de) porcie(n) als hem e(n)nichssins/
aencome(n) en(de) verstorven mach zijn van en(de) nae/
de doot wijlen m(ar)griete(n) wants zijnder moye(n)
//
in wat plaetsen die goede gelegen zijn oft hoe die/
genoempt moege(n) wordden Scelden(de) mits dien den/
voirs(creven) meeste(re)n ja(n)ne vand(er) strate(n) zijne(n) kinde(re)n/
en(de) allen ande(re)n quitan(cien) behoeven(de) volcomelijck quijt/
Geloven(de) den voirs(creven) p(er)soenen noch nieman(de) anders/
d(air) af ne(m)mermeer aen te spreken te vexe(re)n noch te/
moeyen in e(n)nigen rechte gheestelijck noch weerlijck/
mer d(air) af altoes gerecht warant te zijne p(ro)ut cor(am) borch/
buetsele april(is) ii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-20 by Jos Jonckheer