SAL7778, Act: V°342.2-R°343.1 (674 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°342.2-R°343.1  
Act
Date: 1493-04-01

Transcription

2018-12-03 by Walter Winnelinckx
Item denijs van roedenborch sone wijlen/
jans woenen(de) te beckevort in p(rese)ncia heeft/
genomen van clase vasont als procur(ator) sgodsh(uys)/
van vlierbeke alsulcken half boender beempts/
gelegen onder deygen van sichen(en) int broeck/
geheeten ter straten als h(er) anthonijs vand(er) hofstad/
prieste(r) r(e)ligieux des voirs(creven) godsh(uys) van vlierbeke/
inde voirs(creven) plaetse liggen(de) heeft Te houden/
en(de) in hueringen te besitten van sinte m(er)tensmisse/
lestleden eenen t(er)mijn van sesse jae(re)n lang/
due(re)nde deen nae dand(er) sonder midden v(er)volgen(de)/
Elcx jairs dae(re)nbynnen om en(de) voe(r) drie en(de)/
eenen halven rinsgulden(en) te xx stuv(er)s tstuc/
alle jae(re) s(in)[te] m(er)tensmisse te betalen(e) den voirs(creven)/
hee(re)n anthonijse den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t/
ass(ecutu)[m] Item es voirweerde dat alwaert soe/
dat den voirs(creven) beempt verdroncke oft e(n)nige/
ande(r) ongeval quame dat dat zijn sal alleene
//
ten laste vand(en) voirs(creven) denijse en(de) dat hij dair/
af mijnen hee(re) gheen cortsel eysschen en sal en(de)/
alle dese voirweerden (et)c(etera) cor(am) pynnock naen/
april(is) p(ri)ma
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-27 by Jos Jonckheer