SAL7778, Act: V°346.3 (681 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°346.3  
Act
Date: 1493-04-15

Transcription

2019-01-16 by Walter Winnelinckx
Item de voirs(creven) henr(ic) geloeft de voirs(creven) meeste(re)n berthel(meeus)/
dat hij hem sal laten volgen de chijsen die betaelt/
sullen wordden opten sit dach op dat hij selve/
sidt en(de) oft hij niet en sidt sal hij hem den selven/
chijs met oick des hij alsdan sal onder moegen hebben/
van den accidencie(n) ter stont hem sinden oft bringen/
ende van des vand(en) chijse naeden sidtdach resteert/
heeft hij hem gelooft te betalen(e) altijt te paesschen met/
oick des hij vand(en) accidencie(n) sal dae(re)nbynnen gehaven/
hebben t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-27 by Jos Jonckheer