SAL7778, Act: V°358.1 (698 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°358.1  
Act
Date: 1493-04-22

Transcription

2019-03-07 by Walter Winnelinckx
Allen den ghenen (et)c(etera) dat h(er) thomaes hanthorne/
prieste(r) heeft geconst(itueer)[t] p(ro)cur(acie) en(de) auctoriteyt gegeve(n)/
hee(re)n janne de palude om met rechte te vervolgen(e)/
alsulck(en) vi rynsgulden(en) aen willem(me) va(n) leefdale/
als de selve willem den voirs(creven) thomaese noch rest/
en(de) tacht(er) is uuyt saken van twintich rins/
gulden(en) eens die willem voirs(creven) den voirs(creven)/
h(er) thomaese tande(re)n tijden geloeft heeft en(de) cedulle/
dair af gegeven onder sijn hant en(de) zegel gelijc/
de selve cedulle nairde(r) begrijpt In meliori/
forma p(ro)mitt(ens) rat(um) renu(n)c(ians) salvo iusto/
calculo cor(am) boech(out) naen april(is) xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-27 by Jos Jonckheer