SAL7778, Act: V°359.3-R°360.1 (699 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°359.3-R°360.1  
Act
Date: 1493-04-23

Transcription

2019-01-28 by Walter Winnelinckx
Item h(er) jacop busanton prioir van bierbeke/
heeft gehuert en(de) bekint gehuert te hebben(e)/
tegen goirde vand(en) berghe sone wijle(n) pet(er)s/
den groote(n) wouwe(r) van heyst te love(n)joel gelege(n)/
mette(n) cleyne(n) wouwe(r) en(de) savoire dair bij/
gelegen Te hebben en(de) te gebruyken van paessche(n)/
lestleden eenen t(er)mijn van sesse jae(re)n lang/
due(re)nde deen nae dander sonder middel ver/
volgen(de) Elcx jair om en(de) voe(r) vie(r) en(de) eene(n)/
halve(n) ryns gulden(en) te paessche(n) te betalen(e)
//
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Item m(ijn) hee(re)/
sal de voirs(creven) wouwe(r) moegen tsijnen afscheyden(en)/
late(n) ongespijst gelijc hij die aenveert heeft/
en(de) die wel en(de) loflijc laten geveecht ende/
gemaict Ende alle dese voirweerde(n) (et)c(etera) d(omi)no/
jacobo p(re)d(i)c(t)o renu(n)c(ians) cor(am) borch boech(out) april(is) xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-27 by Jos Jonckheer