SAL7778, Act: V°362.2-R°363.1 (705 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°362.2-R°363.1  
Act
Date: 1493-04-26

Transcription

2019-02-13 by Walter Winnelinckx
Vand(er) questie(n) geport voir den rade vand(er) stadt/
tusschen ydonoye wed(uwe) [vacat] wijlen tyelens ter eender/
ende anceal de dongelb(er)t meye(r) van s(in)[te] remeysgheest/
ter and(er) zijden aengaen(de) den coste(n) van seke(re)n hoot/
vairden die bijde(n) selve(n) meye(r) en(de) den geswoiren(en)/
van s(in)[te] remeysgheelt gehaelt wae(re)n tot geldenake/
die heu(r) alsoe sij seyde mede gegaen wae(re)n d(air) af zij/
van hue(re)n innegesetten penni(n)gen beg(er)de vand(en) selve(n)/
meye(r) restitucie te hebben(e) en(de) aengaen(de) den costen/
die zij tege(n) ja(n)ne lompe huer(er) wederp(ar)tien hadden/
geleden die zij oic sustineerde dat de meye(r) hue(r)/
sculdich soude zijn op te leggen(e) mits dat huer/
de meye(r) trecht hadde geweyg(er)t alsoe zij seyde/
d(air) tegen de meye(r) seyde dat hij huer de hootcoste(n)/
hadde(n) wedergekeert dwelc hij p(rese)nteerde te thoen(en)/
en(de) aengaen(de) den coste(n) hue(r) wederp(ar)tie p(rese)nteerde hij/
hue(r) dair af tegen de selve hue(r) wederp(ar)tie
//
trecht te doen(e) sustine(re)nde mits dien vand(en) costen/
bij hue(r) geeysscht geheel ongehouden te zijne Es/
bijden raide vand(er) stadt nae dien de voirs(creven)/
meye(r) tzijnen thoene hadde geweest geadmitteert/
des hij aengaen(de) den hootcoste(n) geheel volquam get(er)mi/
neert en(de) uutgesproken dat de voirs(creven) ydonoye aengaen(de)/
der restitucie(n) vand(en) coste(n) vand(en) hootvairt opden/
voirs(creven) meye(r) es verdoolt mair dat zij dair af/
en(de) aengaen(de) den costen bij huer tegen janne/
lompe hue(r) wederp(ar)tien geleden dat zij dair af/
insgelijcx opden voirs(creven) meye(r) es verdoolt mair/
dat zij dair af hue(r) recht sal moege(n) volgen/
opde selve hue(r) wederp(ar)tie en(de) dat de meye(r) des/
van hue(r) versocht zijnde sculdich sal zijn hue(r)/
dair af recht en(de) execucie te doen(e) acht(er)volgen(de)/
zijnd(er) p(rese)ntacien oft dat de meye(r) selve dair voe(r)/
innestaen sal soe verre e(n)nich gebreck in dien/
in hem wae(re) Act(um) in (con)s(ili)[o] opidi p(rese)ntib[us] h(er)meys/
burg(imagistr)[o] borch boech(out) scab(inis) bone (con)s(ilia)[rio] et plu(r)ib[(us)]/
aliis april(is) xxvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-27 by Jos Jonckheer