SAL7778, Act: V°364.2-R°365.1 (708 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°364.2-R°365.1  
Act
Date: 1493-04-27

Transcription

2019-02-11 by Walter Winnelinckx
Wij borg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raet der stad/
van loeven(en) doen condt en(de) kinlijc eene(n) yegelijken/
die dese onse tegewoirdige l(ette)ren sullen sien oft hoi(r)en/
lesen dat wij op heden in onsen rade vergadert/
zijnde en(de) voir ons ontboden hebben(de) de p(er)soenen/
h(ier) nae volgen(de) die oic met en(de) voir ons gecompareert/
zijn te weten(e) thomas de mussis wissele(r) van des(er)/
stad jan van ov(er)beke jan kegel vranck loenkens/
gielijs le(m)mens geheete(n) in ingelant jan van aken/
cornelijs pet(er)s sone weert in s(in)[t] jorijs engelbeert/
egnoy weert in spaengien peter bailge geheete(n)/
polleken weert inden rosen(en) hoet jan de nausnijde(re)/
weert inden moriaen rombout de vile weert inden/
pellicaen jan vand(er) donct weert inde sterre/
henrick vekenstijl weert inden blauwen steen en(de)/
anthuenis van vechelen alle onse ingeseten(en) ende/
hebben met ons en(de) wij met hen tsame(n)tlijc/
en(de) elc ons(er) besunder geconstitueert gesedt volcome(n)/
macht procuracie en(de) auctotiteyt gegeven meeste(re)n/
willem(me) stradio licenciaet inden rechte ende/
advocaet clase van heyst walterus van olmen
//
procur(eur)s inden raide van brabant en(de) meeste(re)n stasse/
vand(er) hoeve(n) onsen getrouwe(n) sec(re)tar(is) om inden name/
van ons en(de) der voirs(creven) p(er)sone(n) en(de) ande(re) ons(en) ingeseten(en)/
die onlanx leden bijden procur(ator) fiscael ons gened(ichs) hee(re)n/
zijn gedaicht geweest te compare(re)n voir de eerweerdige/
edele wijse en(de) voirsienige hee(re)n m(ijn) hee(re)n cancell(ie)r/
en(de) ande(re) hee(re)n vand(en) raide ons gened(ichs)[te] hee(re)n in/
brabant ende taenhoe(re)n alsulken aensprake als de/
procur(ator) fiscael ons gened(ichs) hee(re)n die hen ald(air) heeft/
doen dagen te henweert sal wille(n) doen dair opte/
antwoirde(n) te replice(re)n te duplice(re)n alle gescrifte(n) ende/
libelle(n) ov(er) te geven en(de) te nemen alsoe wel int/
principael als int accessoir getuygenisse te leyden/
der wederp(ar)tien getuygen te zien zwe(re)n die te batte(re)n/
te reco(n)venie(re)n te reproce(re)n te salve(re)n te bescudden te/
bedingen te wy(n)nen en(de) te verliesen Et g(e)n(er)alit(er)/
p(ro)mitt(entes) rat(um) in (con)s(ili)[o] opidi april(is) xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-10-27 by Jos Jonckheer