SAL7778, Act: V°385.1 (745 of 812)
Search Act
previous | next
Act V°385.1  
Act
Date: 1493-05-08

Transcription

2019-02-20 by Walter Winnelinckx
Alsoe als ten vervolghe der wed(uw)[en] claes wijlen meys/
geleyt zijnde nae den rechte van des(er) stadt uuyt crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loeven(en) tot alle den goeden/
beide have en(de) erve onder den ande(re)n wijle willems/
wijlen vand(en) hove soe wair die gelegen zijn met/
brieve(n) van des(er) stad gescreven es geweest aen den/
rotselair oft zijne(n) stadhoude(r) hem alle de selve goede/
te leve(re)n en(de) te doen volgen oft den bring(er) vand(en) voirs(creven)/
brieve(n) in zijne name Ende ja(n)ne van beringe(n) rintm(eeste)r/
van rotselair en(de) zijne dieners oft hij hen dair tege(n)/
hadde(n) wille(n) oppone(re)n dach van rechte op heden/
dienen(de) alh(ier) te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(en) doen bescheiden tot welke(n) dagen/
nyemant en es gecompareert der voirs(creven) weduwe(n)/
compare(re)nde en(de) trecht voirts versueken(de) Soe hebben/
de scepen(en) van loeven(en) yerst aengehoirt gielijse eveloeghe/
bode te voete van des(er) stadt die cleerde bij zijnen/
eede de leveri(n)ge en(de) dach bescheidinge behoirlijc geschiet/
te zijne ter manissen smeyers gewesen met vo(n)nisse/
dat men den voirs(creven) geledde(n) vand(en) voirs(creven) goede(n) houde(n)/
soude inde macht van zijne(n) scepen(en) brieve(n) beleide/
soe verre het noch voir hen scepen(en) comen is In/
scampno cor(am) o(mn)ibus dempto boech(out) may viii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-11-03 by Jos Jonckheer