SAL7779, Act: R°12.2-V°12.2 (16 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°12.2-V°12.2  
Act
Date: 1493-07-04

Transcription

2021-11-21 by fernand BERTRAND
Alsoe als ten vervolge jans vynck die met scepen(en)/
brieve(n) van loeven(e) overlang gepasseert heeft en(de)/
houden(de) es aen en(de) op de goede naebescreve(n) seven/
rijders mu(n)ten h(er)toge ph(ilip)s (et)c(etera) lijfpensien met brieve(n)/
van des(er) stad gescreve(n) es geweest aen den meye(r)/
van herssele oft zijne(n) stadhoude(r) Ende versocht zeere/
ernstelijc alle deselve goede met gaders den haeflijk(en)/
goeden d(air)op wesen(de) den p(ro)p(ri)etar(is) vanden gronde/
toebehoiren(de) te leve(re)n ende te doen volge(n) den voirs(creven)/
ja(n)ne oft den bring(ere) ons(er) brieve(n) in zijne(n) name Ende/
huygen van duysborch peete(re)n loekens geh(eten) cleynhe(n)nens/
en(de) h(er) denijse weerkens prieste(r) en(de) meer ande(re) oft/
zij hen dair teg(en) hadden willen oppone(re)n dach van/
rechte op heden dienen(de) alhier te compare(re)n inde/
banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) te bescheyden(e)/
aldair gheen van hen noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n weg(en)/
en compareerde den voirs(creven) ja(n)ne compare(re)nde
//
ende trecht voirts versueken(de) Soe hebben de scepen(en)/
van loeven(e) nae dat hen behoirlijck gebleke(n) heeft bij/
rapporte jans dridons bode te voet van des(er) stad/
die cleerde bij zijnen eede de leveri(n)ge en(de) dachbesch(eidinge)/
nae inhoudt sbriefs geschiet te zijne ter manissen/
smeyers gewesen met vo(n)nisse datmen den voirs(creven)/
janne vynck vanden voirs(creven) goeden houden sal inde/
macht van zijne(n) scepen(en) brieve(n) soe verre het noch/
voir hen scepen(en) come(n) was In sca(m)pno cor(am) om(n)ib[(us)]/
scabinis julii iiii/
Dit sijn de goede d(air)af vo(r)e mentie/
gemaict es/
Ierst een boender beempts geleg(en) te herssele tusschen/
de goede jans vande(n) opstalle ende der kinde(re)n/
andries wijle(n) van steenbroeck It(em) een stuck eeussels/
houden(de) iii(½) dach(mael) geleg(en) aldair opde langedonck/
tusschen deselve plaetse ende de goede jans van/
steenbroeck It(em) vi dach(mael) beempts geleg(en) aldair inde/
voirs(creven) plaetse tusschen de goede der kinde(re)n jans arnts/
en(de) h(er) henr(ix) vander locht priest(er)s It(em) iii(½) dach(mael) eeussels/
geleg(en) aldair opde wilstat tusschen de strate aldair/
strecken(de) tot den wijdere en(de) de goede jans moeyen/
It(em) een dach(mael) beempts geleg(en) op traembroeck tusschen/
de goede reyneers wijle(n) vanden hove ende de goede/
der kinde(re)n gielijs wijlen loekens It(em) ii mudd(en) corens/
mate van loeven(e) erfpacht op huys en(de) hof metten/
wynnen(de) lande houden(de) ii boende(r) oft dair omtrint/
diericx de strijde(re) en(de) laureys van holen geleg(en) t(er) smissen/
tussche(n) de strate strecken(de) van herssele te diestwert/
en(de) gielijs rademake(re) It(em) een mudde corens der maten/
voirs(creven) erfpacht op een eeussel geheete(n) te potert joes/
van santberghen tusschen de goede desselfs joes ende/
jans vander heyden It(em) vi halst(er) rogs mate ende/
pacht voirs(creven) op i stuck lants gelegen westerle/
jans van campenhout naist der straten strecken(de) van/
herssele te westerle wert
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator