SAL7779, Act: V°156.2 (297 of 809)
Search Act
previous | next
Act V°156.2  
Act
Date: 1493-11-09

Transcription

2022-11-05 by fernand BERTRAND
Alsoe als ten vervolghe lodewijcx van schoe(re) sec(re)tar(is) der/
stad van loeven(e) als mo(m)boir der kinde(re)n pet(er)s wijlen/
vand(en) berghe geleyt zijnde nae den rechte van des(er) stadt/
uut crachte van scepen(en) brieven van loeven(e) tot allen den/
goeden beyde have en(de) erve jans vand(en) struycke geheeten/
carijs katlijnen wijlen van ghijsele sijnre huysvrouwen/
willems de vos qui(n)tens coreman en(de) gielijs coreman soe/
wair die gelegen zijn met brieven van des(er) stad gescreven/
es geweest aen den meye(re) van heverle oft sijnen stadhoude(re)/
te berthem alle de selve goede te leve(re)n en(de) te doen volgen/
den voirs(creven) geleidden oft den bring(er) der voirs(creven) brieven in/
hue(re)n name Ende de voirs(creven) p(er)sonen oft hue(r)n wynnen/
oft zij hen dair tegen hadden willen oppone(re)n dach/
van rechte alh(ier) te compare(re)n inde banck voir meye(re) en(de)/
scepen(en) van loeven(e) doen bescheidden aldair de voirs(creven)/
p(er)sonen noch procur(eur) van hue(re)n wegen en es gecompareert/
de voirs(creven) lodewijcke compare(re)nde en(de) trecht voirts/
versueken(de) Soe hebben de scepen(en) van loeven(e) nae dien/
hen behoirlijck gebleken heeft bij cleernissen gielijs eveloege/
bode te voete van des(er) stad die gecleert heeft bij zijnen/
eede de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach besch(eidinge) behoirlijck geschiet/
te zijne ter manissen smeyers gewesen met vo(n)nisse datmen den/
voirs(creven) geleidde(n) vand(en) voirs(creven) goede(n) houden soude inde macht van zijnen/
scep(enen) br(iev)[en] beleidde soe v(er)re het noch voir hen scepen(en) comen is Eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator