SAL7780, Act: R°193.2-V°193.1 (431 of 655)
Search Act
previous | next
Act R°193.2-V°193.1  
Act
Date: 1496-02-23

Transcription

2021-11-07 by Roger Morias
Nae dien daniel de mu(n)te(re) als p(ro)cur(eur) willems van gheele/
geleyt zijnde nae des(er) stad recht voir sijn wettich gebreck/
uuyt rechte van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) tot alle den goede(n)
//
beyde have ende erve gielijs wijlen gouthuys soe wair/
die geleg(en) sijn hem met sande(re)n vanden velde vorste(r) ons/
gened(ichs) hee(re)n bynne(n) des(er) stad heeft doen leve(re)n een afgebroke(n)/
huys geleg(en) omtrint der volfshage(n) inde vrijheyt/
van loeven(e) den voirs(creven) gielijse toebehoiren(de) ende/
der wed(uw)[en] des voirs(creven) gielijs dach van rechte opte(n)/
xviii[en] dach febr(uarii) lestlede(n) dienen(de) doen bescheyden/
in gevalle zij hair dair tegen hadde willen oppone(re)n/
Tot welken dage mits dat de wethoude(re)n opstonde(n)/
de voirs(creven) vorste(r) nae den selve(n) opstane vand(er) wethoude(re)n/
scepen(en) gecleert heeft de voirs(creven) leveri(n)ge ende/
dach besch(eit) behoirt gedaen te hebben(e) ende op heden/
heeft de voirs(creven) daniel trecht voirt versocht wa(n)t/
niemant en compareerde soe dat scepen(en) va(n) loeven(e)/
t(er) maniss(en) smeyers gewesen hebbe(n) met vo(n)nisse datme(n)/
den voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houde(n) soude/
inde macht van zijne(n) scepen(en) brieve(n) beleyde soe verre/
alst noch voir hen scepen(en) come(n) was in sca(m)pno cor(am)/
om(ni)b(us) dempto borch febr(uarii) xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator