SAL7783, Act: R°200.4 (397 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°200.4  
Act
Date: 1498-12-12

Transcription

2019-01-17 by Willy Stevens
It(em) es den voirs(creven) brief bekint te dier meyni(n)g(en) dat hen/
de voirs(creven) gehuysschen ter stont nae de doot der voirs(creven)/
machteld(en) sullen moegen doen leyden ende dair mede/
alle hue(r) goeden aenveerden have ende erve die zij bevi(n)den/
sullen nae hue(r) doot ende metten selven goeden/
hue(re)n vrijen eygen(en) wille doen cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-12 by Jos Jonckheer