SAL7783, Act: R°201.2 (400 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°201.2  
Act
Date: 1498-12-12

Transcription

2019-01-17 by Willy Stevens
De termi(n)atie tusschen de bedeheffers van waenrode ende /
henricke wouters es dat henr(ick) wout(er)s tonrechte de bedesetters/
van waenrode alh(ier) bescreven heeft ende dat de voirs(creven)/
henr(icke) sculdich sal sijn te betalen(e) de bede op hem gesedt/
soe verre de bedesetters clee(re)n bij eede dat zij hem niet gesedt/
en hebben uut hate ende nijde dan naevolgen(de) hue(re)n eede/
nae qualiteyt van zijnen goeden Ende heeft henr(ick) e(n)nich/
gebreck van salar(is) pijne ende arbeyde die hij verdient/
soude hebben aen de bede inne te halen(e) dat zij hem d(air) af/
sculdich sijn sullen te betalen(e) ter taxatien vander wet van/
waenrode in (con)s(ili)[o] opidi dece(m)br(is) xii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-12 by Jos Jonckheer