SAL7783, Act: R°286.2-V°286.1 (562 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°286.2-V°286.1  
Act
Date: 1499-04-15

Transcription

2020-05-03 by Willy Stevens
It(em) hee(re) ende meest(er) jacop boogart doctoir in medicinen/
ter eender zijden ende meest(er) reynier van lyefkenrode/
borg(er)meest(er) van des(er) stad ter ande(r) zijden in p(rese)ntia hebben/
gekint ende geleden dat zij met malcande(re)n sijn veraccordeert/
voir hen hue(re)n erfgenamen ende naecomelingen van alsulken/
zesse ryns guld(en) te xx st(uvers) tstuck erflijck als de voirs(creven)/
meest(er) jacop heeft ende vercreech opten xxv[en] dach van/
october int jair xiiii[c] drien(de)tachtentich op seventhien boende(re)n/
boschs alsoe die geleg(en) zijn in eenen stuck inde p(ro)chie/
van bierbeke te belanden(en) doen tertijt toebehoiren(de) willem(me)/
roelants ende nu den voirs(creven) m(eester) reyne(re)n ende te leene/
gehouden wordden vanden hee(re) van gaesbeke dat die/
ende de voirs(creven) goede van nu voirtaen vand(en) voirs(creven)/
rinten sullen sijn ende bliven quijt ende gelost tot/
eeuwigen dagen dair af de voirs(creven) m(eester) jacop geloeft/
heeft den selven meest(er) reyne(re)n tot zijnder manissen/
goede vesticheyt te doene voir den voirs(creven) leenhee(re)/
en(de) zijne ma(n)nen Ende dit voe(r) ende in recompense/
van vie(r) rijders te xxvi stuvers tstuck bekint bij clase/
de kersmake(re) clase den vader ende woute(re)n vand(en) tymple/
opten ii[en] dach van mey int jair xiiii[c] lxiiii ende/
dair nae bij goirde de kersmake(re) ende henr(icke) van guetrode/
opten xix[en] dach van nove(m)ber a(n)no xiiii[c] lxxi welke/
rinte en(de) de scepen(en) brieve(n) dair af de voirs(creven) m(eester) reyne(re)
//
den voirs(creven) m(eester) jacoppe overgeg(even) ende getransporteert/
heeft tot behoef van twee studenten in arten nae/
inhoud vanden testamente m(eester) adams wijlen boogart/
ten selven rechte Ende sal sculdich sijn den selven/
m(eester) jacoppe tegen alle beleyde en(de) eene(n) yegelijken/
dair af inne te stane ende gerecht warant te/
zijne tot eeuwigen dagen promitt(entes) ratu(m)/
renu(n)cian(tes) (et)c(etera) Cor(am) pynnock h(er)meys ap(ri)lis xv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-28 by Jos Jonckheer