SAL7783, Act: R°296.1 (580 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°296.1  
Act
Date: 1499-04-20

Transcription

2020-05-05 by Willy Stevens
Alsoe als ten vervolge willems lombairt als p(ro)cur(eur)/
sijns vaders en(de) oic voir hem selve(n) geleyt zijnde/
nae de hooge h(eer)lijcheyt ons gened(ichs) hee(re)n ende/
des(er) stad recht voir hen wettich gebreck uuyt crachte/
van scep(enen) brieve(n) van loeven(e) tot alle goede(n) beyde/
have ende erve henricx de kempene(re) soe wair/
die gelegen zijn met brieve(n) van des(er) stad gescr(even)/
es geweest aenden meye(r) van he(re)nt oft zijnen/
stadhoude(r) te velthem Ende ernstelijck versocht/
alle deselve goede te leve(re)n en(de) te doen volgen/
den voirs(creven) geleydden oft den bringer van des(er) ons(er)/
brieve(n) in zijne(n) name Ende den selve(n) henr(ick) in/
gevalle van oppositien dach te bescheyden(e) op/
heden dienen(de) Aldair hij niet en compareerde/
noch p(ro)cur(eur) van zijne(n) wegen den geleydde(n) co(m)pare(re)nde/
en(de) trecht voirts versuekende soe hebbe(n) scepen(en)/
van loeven(e) ter maniss(en) smeyers gewesen met/
vo(n)nisse nae dien hen behoirlijck gebleken was bij/
cleerniss(en) jans van hove bode de leveri(n)ge van/
des(er) geschiet te zijne en(de) p(ar)tie(n) dachbesch(eydinge) nae/
inhoudt sbriefs datme(n) den geleydden vand(en)/
geleverden goeden houden sal inde macht va(n) zijne(n)/
scepen(en) brieve(n) soe verre het noch voir scepen(en)/
come(n) is in scampno eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-28 by Jos Jonckheer