SAL7783, Act: R°297.2-V°297.1 (584 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°297.2-V°297.1  
Act
Date: 1499-04-20

Transcription

2020-05-06 by Willy Stevens
Tusschen meest(er) barthelmeeuse boyen die als p(ro)cur(eur)/
des godshuys vander banck alhier voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(e) overlang in rechte gestaen/
heeft tegen goirde vanden berghe inde lelie/
om eene ame wijns erfspachts Dair inne soe/
verre geprocedeert is dat tvoirs(creven) godshuys bij/
voirgaen(de) vo(n)nissen gewesen is tot behoude en(de)/
soe verre deselve vand(en) godshuyse dat daden
//
nae recht dat den voirs(creven) erfpacht hen volghen/
soude ter eender zijden ende janne vranx p(ro)cur(eur)/
des voirs(creven) goirts ter ande(re) Aldair de voirs(creven) vand(en)/
godshuyse hen vorde(re)n wouden tvoirs(creven) behout te/
doene met distinctien ende verclae(re)n te weten(e)/
tvoirs(creven) godshuys voir de halve ame tvierdel/
dair af voir die vand(en) godshuyse van poety ende/
dleste vierdel voir de huysvrouwe meest(er) cornelijs/
van schoonvorst ende eenyegelijck van hen drien/
voir zijn recht ende interest heeft de p(ro)cur(eur)/
des voirs(creven) goirts dat geschut seggen(de) dat naden/
voirs(creven) verclae(re)n ende distinctie(n) de voirs(crevenen) vander/
banck die tproces alleene in hue(re)n name hadden/
gevuert bekinden niet voirde(r) gericht te zijne/
dan inde halve ame dewelke hij inden name/
van zijnen meest(er) hadde bekint sculdich te zijne en(de)/
gep(rese)nteert te betalen ende dat dair uuyt bleke/
dat de procedue(re) bij hen gedaen ende inder qualiteyt/
die gebuert was behoirde te zijne en(de) gereputeert/
te wordden voir nul en(de) van onweerden Dair/
op de voirs(creven) vander banck alligeerden ende seyden/
dat tproces was gevuert bij hen ende in hue(re)n name/
en(de) van wegen heur(er) consorten p(er)siste(re)nde mits/
dien in huer(er) conclusien p(re)tende(re)nde te moege(n) voirtvare(n)/
mette(n) voirs(creven) behoude ende geliefde he(n) dairentynde(n)/
dat te impugne(re)n oft dair tegen te allige(re)n dat hij/
dat soude moegen doen Ende de p(ro)cur(eur) des voirs(creven)/
goirts ter contrarie(n) p(er)siste(re)nde mits den reden(en) voe(r)/
gealligeert hebben de hee(re)n scepen(en) van loeven(e)/
ter manissen smeyers gewesen voir een vo(n)nisse/
gelieft den voirs(creven) vander banck met hue(re)n consorten/
de sake van nyews te beghinne(n) en(de) hen in dien te/
funde(re)n nae recht dat zij dat sulle(n) moegen doen/
p(rese)ntib[(us)] om(n)ib[(us)] dempt(is) borch buetsele ap(ri)lis xx
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-28 by Jos Jonckheer