SAL7783, Act: R°298.1 (585 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°298.1  
Act
Date: 1499-04-22

Transcription

2020-05-06 by Willy Stevens
Allen (et)c(etera) dat reyne(r) reers van langdorp ende henrick/
pauwels zijne neve hebben geconst(itueer)[t] malcande(re)n en(de)/
voirst tsamen ja(n)ne coels te zichen(en) ja(n)nese coels zijn(en)/
sone daneele van bynckem m(eester) barthelmeeuse de ruyssche/
henr(icke) van raveschote aut alle hue(re) saken die zij/
uuytstaen(de) hebben oft sullen hebben uuytstaen(de) ter caus(en)/
vanden goeden ende rinten hen verstorve(n) van en(de) nae/
de doot wijlen jouffr(ouwen) katlijne(n) vanden dijke yerste/
huysvrouwe was wijlen s(er)vaes opden berch te vervolge(n) (et)c(etera)/
Ende voirts alle hue(re) chijsen rinte(n) sculden (et)c(etera) dieme(n) hen/
ter selver causen sculdich is oft sculdich sal wesen te mane(n)/
teysschen (et)c(etera) cum p(otes)tate substituendi quo ad ruyssche/
promitten(tes) ratu(m) salvo iusto calculo Cor(am) pynnock/
crol ap(ri)lis xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-28 by Jos Jonckheer