SAL7783, Act: R°337.2 (651 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°337.2  
Act
Date: 1499-05-28

Transcription

2020-07-07 by Willy Stevens
It(em) arndt van hove heeft geloeft henricke/
borremans tot behoef jouffr(ouw)[en] jaq(ue)lyne(n)/
poelarts twee rijders ende dat ter caus(en)/
van alsulken rijd(er) erflic als de selve/
jouffr(ouw)[e] jaq(ue)line jairlijcx heeft op seke(re) goede/
desselfs arnts van twee ja(r)en verschene(n) xiiii/
dage(n) nae s(in)t jansmisse naistcomen(de) te betalen(e)/
ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] Coram lyefke(n)rode burg(imagistr)[o] maii/
xxviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer