SAL7783, Act: R°352.2 (675 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°352.2  
Act
Date: 1499-06-11

Transcription

2020-06-09 by Willy Stevens
It(em) de voirs(creven) h(er) dierick heeft noch bekint v(er)cocht/
te hebben(e) den voirs(creven) diericke voir eene seke(re)/
so(m)me van pe(n)ni(n)gen d(aer)af hij hem bekint v(er)nuecht/
te wesen
een dach(mael) beemps paulo leens/
gelegen bij tvoirs(creven) half boend(er) tusschen tselve/
half boend(er) ende de goede jans van beerhem/
om en(de) voir thien st(uvers) tsjaers erffelijker rinte(n)/
vallen(de) jairlijcx te kersmisse die de selve/
dierick geloeft heeft den voirs(creven) hee(re)n dier(ick) jairlijcx/
te betalen en(de) te bevestige(n) tot sijnd(er) manissen/
op goeden loffelijken pandt Geloven(de) de/
voirs(creven) h(er) dierick den voirs(creven) diericke vand(en) voirs(creven)/
goed(en) ad mo(nicionem) gue(ding)[e] en(de) vestigh(eyt) te doen(e)/
voir hee(re) en(de) lee(n)ma(n)nen d(aer)af men de/
selve goede houden(de) is et sat(is) et war(ans) pro/
inone(r)ato feodo Eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer