SAL7783, Act: R°371.2-V°371.1 (712 of 713)
Search Act
previous | next
Act R°371.2-V°371.1  
Act
Date: 1499-06-22

Transcription

2020-10-02 by Willy Stevens
It(em) ter meerder vestich(eyt) den voirs(creven) janne en(de) franchen/
van des voirs(creven) is te doen(e) heeft de voirs(creven) gielijs ond(er)/
wet gesedt in een(en) [vacat] dooze d(air) op gescreven/
staet rode gorijs ligno een(en) scepen(en)brief spreken(de)/
van vijf gulden(en) rijd(er)s erflijck d(air)voe(r) verobligeert/
zijn goort vrancx roelof vrancx en(de) lodewijck roel(ofs)?/
vallen(de) jairlijcx xxvii dage in aprili ter ierster ...?/
bekint clase mychiele en(de) anne(n) wettige kinde(ren)/
coenrarts scribaen vand(er) daet xiiii[c] xliiii ap(ri)lis ...?/
welken brief getranstuleert en(de) ov(er)gegeve(n) is bij jouff(rouwe)/
marien madea wed(uwe) coenrarts wijlen scribaen en(de) ...?/
bij clase en(de) mychiele hue(re)n kinde(re)n gielijse den ...?/
hue(re)n swager vader des vors(creven) gielijs vand(er) (daet)?/
xiiii[c] lxi ap(ri)lis xxviii welcken brief jairlijcx/
heeft te betalen(e) huyge roelofs sone lodewijcx
//
[vacat] en(de) ...? in deylinge ...? bij manie(re)n/
...? xviii ap(ri)lis xv te dien eynde dat zij/
...? zoe verre hen dat aengaet hue(r)/
...? d(air)aen oft aen zijne(n) p(er)soen(e) oft ande(re) zijne/
...? moegen hue(r) betalinge zoe verre hij/
(in) (gebr)eke wae(re) van betalingen verhalen met/
...? hue(re) vestich(eyt) nae inhoudt den vors(creven) hue(re)n/
scepen(en) brieve(n) en zoe wa(re)n met alle costen/
die zij d(air)o(m)me soude(n) moege(n) doen oft lijden/
En(de) hue(re) rinte gequete(n) salme(n) gielijse den/
vors(creven) br(ieven) van vijf rijders wed(er)om geven/
[behulp] sal doen metten selven brieve om tot zij(n)d(er)/
betalin(ge) te comen(e) mair men en sal hem dien/
(niet) laten volgen sond(er) consent van janne en(de)/
(franc)hen vors(creven) Cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-09 by Jos Jonckheer