SAL7783, Act: V°199.2 (395 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°199.2  
Act
Date: 1498-12-13

Transcription

2019-01-23 by Willy Stevens
Item sijn bleven ende gevallen den voirs(creven) ja(n)ne/
roelofs inden name ende tot behoef van zijne(n)/
kinde(re)n voirs(creven) de goede hier naebescreven Te weten(e)/
dwoenhuys des voirs(creven) wijlen jans gelegen inde/
mi(n)derbrued(er)strate mette(n) huyse ter porten weert /
vand(er) stadt mette(n) gebruyke vand(er) vesten met oick/
den drie beemden twee duyfhuysen daer acht(er) ende/
alle den toebehoirten alsoe die gelegen sijn tusschen/
de grecht strecken(de) vand(er) heymelich(eyt) des voirs(creven) woenhuys/
ter broeckstraten weert ende eene(n) beempt wijlen/
des voirs(creven) jans pynnock ende alsoe strecken(de) lancx/
bij derve jans boxhoe(re)n ende alsoe uuytcomen(de) neve(n)/
ten ynde vanden vie(r) huyskens inde broeckstrate/
ende mette(n) selve(n) vie(r) huyskens ende uuytga(n)ge/
inde selve broeckstrate opden co(m)mer d(air) te voe(re)n uutgaen(de)/
t(er)mi(ni)s debit(is) ende vortaen(e) op achtien r(yns) g(ulden) xx st(uvers)/
der mu(n)ten ons genad(ichs) hee(re)n (et)c(etera) tstuck erffelijker/
rinten alle jae(re) half s(in)t jans(mis)s[e] ende half te kers(mis)s[e]/
te betalen(e) den voirs(creven) ph(ilip)e ende ja(n)ne zijne(n) brued(er)/
ende hue(re)n naecomelinge(n) infutur(um) Ende dyerste/
betalinge d(aer) af inne te gaen(e) s(in)t jans(mis)s[e] naistc(omende)/
Met cond(iti)[en] dat de voirs(creven) kinde(re)n de selve xviii r(yns) g(ulden)/
sullen moegen lossen alst hen gelieft tot eene(n)/
oft twee male(n) mair nyet myn dan de helicht/
teene(n) male ende elken r(yns) g(ulden) d(aer) af met xviii gelijke/
rinsch guld(en) ende met vollen rinten It(em) is voirw(er)de/
soe v(er)re men meer co(m)mers ute(n) voirs(creven) goeden/
bevonde gaen(de) dan voirs(creven) is dien sullen de voirs(creven)/
p(ar)tien te gelijke dragen ende betalen hanc quoq(ue)/
et sat(is) renu(n)c(ians) p hinc inde p(ro)ut cor(am) eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-12 by Jos Jonckheer