SAL7783, Act: V°246.4-R°247.1 (489 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°246.4-R°247.1  
Act
Date: 1499-02-28

Transcription

2020-03-23 by Willy Stevens
It(em) den dach van rechte die op heden gedient soude/
hebbe(n) inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e)
//
tusschen clase vasont als p(ro)cur(eur) wout(er)s vloechs ter/
eenre ende willem(me) maes inden name van hem/
selven ende inden name hubr(echte) cole is uutgestelt/
ende geco(n)tinnueert op hope van peyse tot van/
heden in xiiii nachten om alsdan te dienen gelijc/
hij op heden gedient soude hebben Cor(am) buetsele/
boechout febr(uarii) ulti(m)a
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-26 by Jos Jonckheer