SAL7783, Act: V°263.2-R°264.1 (522 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°263.2-R°264.1  
Act
Date: 1499-03-20

Transcription

2020-07-24 by Willy Stevens
It(em) wouter lambrechts vettewar(ier) ten bijsijne ende/
consente margrieten van gave(re) ende wouter vand(en)/
bossche als vader ende oick gemechticht jans vanden/
bossche sijns soens in p(rese)ntia hebben gekint en(de) geleden/
vand(en) voirs(creven) principalen pe(n)ning(en) vand(en) coope der/
voirs(creven) goeden comen(de) ontvang(en) te hebben(e) uuyt/
handen henricx de hey(m)momez voirs(creven) de hootpe(n)ning(en)/
van twee ryns guld(en) lijfpen(sien) staen(de) ten live d(er) voirs(creven)/
margrieten van gave(re) ende jans vanden bossche/
bebrieft met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) ende opde/
voirs(creven) goede bevesticht vand(er) daet xiiii[c] lxxxv m(ar)cii/
x gedragen(de) mits datme(n) den andries guld(en) int/
lossen betalen ende geven mochte voir ii(½) st(uvers) t(er) so(m)men/
van achthien ryns guld(en) ende van achterstelle
//
metten costen d(air)af men woute(re)n wel van acht oft ix/
ja(r)en tachter was mette(n) pachte lest verschenen de/
so(m)me van zesse ryns guld(en) ende tsurplus hebben zij/
gequiteert Soe draicht de so(m)me int geheele die/
zij van henr(ick) voirs(creven) bekynne(n) ontfang(en) te hebben(e)/
vie(re)ntwintich ryns guld(en) curren(tis) van welker/
so(m)men zij geloeft hebben den voirs(creven) henr(ick) tegen/
eene(n)yegelijken inne te stane ende dair af guarra(n)t/
te zijne in gevalle yemant met rechte totte(n) voirs(creven)/
pe(n)ning(en) conste gecomen bliven(de) altijt op hue(re)n/
ouderdom ende rechte van hue(re)n voirs(creven) scepen(en)/
brieve(n) Eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2014-08-27 by Jos Jonckheer