SAL7783, Act: V°264.2-R°265.1 (524 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°264.2-R°265.1  
Act
Date: 1499-03-22

Transcription

2020-07-22 by Willy Stevens
It(em) denijs laukens in p(rese)ntia heeft gekint ende gelijt/
ontfang(en) te hebben(e) uuyt handen henricx de hey(m)momez/
de so(m)me van tweentwintich ryns guld(en) ende eene(n) stuver/
uuyt saken vand(en) slage hoogen(de) ende wijne vanden/
coope des hoefs van holsbeke toebehoiren(de) wijlen anth(onise)/
van wynghe meye(r) tot libbeke ende dat in mind(er)nissen
//
ende afslage van alsulken costen ende lasten als hij/
aen tscutten vanden selven goeden verleet heeft ende/
oic voir de costen van levering(en) ende anderssins die/
hij aende selve goede heeft geleet dwelc meestdeel/
bij weten(e) ende consente vander stadt geschiet is/
Ende heeft dair af den selve(n) henricke volcomelijck/
quitgescouwe(n) ende vanden selve(n) pe(n)ning(en) soe v(er)re/
die strecken geloeft inne te stane ende rekeni(n)ge en(de)/
bewijs te doene soe wa(n)neer hij des versocht sal zijn/
Des heeft daneel van e(re)nboudeghem al(ia)s de mu(n)te(re) hem/
van xiii st(uvers) die overden bove(n) cost ende co(m)me(r) en(de) die/
hij bekint heeft ontfang(en) te hebben(e) den selve(n) denijse/
geloeft schadeloes tontheffene Cor(am) pynnock tymple/
marcii xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-27 by Jos Jonckheer