SAL7783, Act: V°282.3-R°283.1 (560 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°282.3-R°283.1  
Act
Date: 1499-04-15

Transcription

2020-04-27 by Willy Stevens
It(em) gielijs leys sone wijlen willems in p(rese)ntia heeft bekint/
genomen te hebben(e) ten erfchijse van conrarde de keyse(re)/
een half boender lants int twee stucken gelegen dair de beke/
tusschen beyde gaet inde p(ro)chie van pierke geleg(en) Deen/
stuck houden(de) 1(½) dach(mael) es geleg(en) opt pierke(r)velt tusschen/
de goede der vrouwe(n) baus ter eenre peet(er)s de volge(re)/
ter ande(r) zijden comen(de) opde beke Dande(r) stuck houden(de) (½) dach(mael)/
es geleg(en) op dander zijde vander beken opt vilvordervelt/
tusschen shee(re)n strate ter eenre der vrouwe(n) baus goeden/
ter ande(r) zijden jairlijcx om thien molevate(n) rogs pag(ablis)/
cu(m) va(n)no mate ende pacht van loeven(e) erfspachts jairl(ijcx)/
xv ap(ri)lis te betalen(e) ende te loeven(e) te leve(re)n ten huyse/
desselfs conrarts los ende vry van beden ende anderssins
//
erflijck Ende heeft geloeft deselve gielijs den voirs(creven)/
conrarde in stad van onderpande bynnen drie ja(r)en naistc(omende)/
opde voirs(creven) goeden te stellen ende te ty(m)me(re)n een huys/
wert zijnde veertich ryns guld(en) eens Ende dat gedaen/
sijnde heeft hem conrart geloeft vand(en) voirs(creven) goeden/
guedinge ende vestich(eyt) te doene et sat(is) p(ro)ut Cor(am)/
pynnock boechout ap(ri)lis xv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-28 by Jos Jonckheer