SAL7783, Act: V°298.4-R°299.1 (587 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°298.4-R°299.1  
Act
Date: 1499-04-22

Transcription

2020-05-06 by Willy Stevens
It(em) jan potents sone wijlen gielijs becke(re) marie scosters
//
dochter wijlen robbeerts de coste(re) die hij hadde van/
magrieten wijlen vand(en) hooge(n)huyse henrick van/
compenrode tynne(n)potghiete(r) et katline knoops sijn/
huysvr(ouw)[e] dochter wijlen jans peeter de nivele(re) en(de)/
g(er)truyt potents sijn huysvr(ouw)[e] in p(rese)ntia hebbe(n) gekint/
ende geleden dat jan vanden heetvelde sone wijlen/
jans hen met gereeden pe(n)ningen dair af zij hen/
bekinden vernuecht te zijne volcomelijck gelost ende/
afgequeten heeft tweeendetwintich stuvers erflijck/
die zij hadden aen ende op een huys metten hove en(de)/
ande(re)n toebehoirten des voirs(creven) jans vand(en) heetvelde/
geleg(en) inden ham scelden(de) den selve(n) ja(n)ne sijn/
goede vand(en) selve(n) xxii stuvers erflijck volcomelijck/
quijt promitten(tes) non alloqui sed war(ans) prout/
Cor(am) pynnock hermeys ap(ri)lis xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-08-28 by Jos Jonckheer