SAL7783, Act: V°327.3-R°328.1 (632 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°327.3-R°328.1  
Act
Date: 1499-05-27

Transcription

2020-06-01 by Willy Stevens
Cont zij allen lieden dat jan vanden driessche ende/
arnt vanden driessche beyde woenen(de) te corttenaken/
in p(rese)ntia hebben genome(n) ende bekint genome(n) te/
hebben(e) van hee(re)n clase petri prieste(r) als p(ro)cur(eur) ende/
rintmeester des godshuys vanden witte(n) jouffr(ouwen)
//
te loeven(e) acht boender lants gelegen te corttenaken/
tusschen de goede der weduwen gerarts van baussele/
en(de) jans van lyefkenrode te houden te hebbe(n) en(de)/
te wynnen van half merte naistcomen(de) eene(n) termijn/
van tweelf ja(r)en lang due(re)nde deen nae dander/
sonder middel vervolgen(de) Elcx jairs dairenbynnen/
om ende voe(r) vie(r) mudden rogs pag(abilis) cu(m) va(n)no mens(ur)[e]/
lovan(iensis) ende vie(r) mudden gebaerder even(en) si(mi)liter pag(abilis)/
cu(m) va(n)no mate van loeven(e) alle ja(r)e sint andriesmisse/
ap(oste)ls te betalen(e) ende te loeven(e) int voirs(creven) godshuys/
te leve(re)n den voirs(creven) termijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m]/
Met conditien dat de voirs(creven) pechteneers ten yersten/
drie ja(r)en gestaen sullen elx jairs van dien met drie/
mudden rogs ende drie mudd(en) even(en) It(em) es vorweerde/
dat de voirs(creven) wynnen de voirs(creven) lande wel ende/
loflijck sullen wynnen ende werve(n) gelijck regenote(n)/
boven ende benede(n) wel gewonne(n) zijnde ende die/
laten tot hue(re)n afscheyden soe sij die souden hebben/
moeten laten ten toecomen(de) halfmerte Te weten(e)/
vijf dach(mael) met wyntercoren(e) besaeyt wel en(de) loflijck/
op sijn vie(r) getidige voren acht dach(mael) bereet tot/
ghersten ende vijf dach(mael) brake ende tsurpl(us) ledich/
heye ende bosch Ende alle dese vorweerden (et)c(etera)/
Cor(am) h(er)meys buetsele maii xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer