SAL7783, Act: V°353.2-R°354.1 (677 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°353.2-R°354.1  
Act
Date: 1499-06-11

Transcription

2020-07-08 by Willy Stevens
Alsoe als ten v(er)volghe der mo(m)boe(re)n vand(en)/
kinde(re)n jans wijlen de waersege(re) geleydt/
sijnde nae den rechte van des(er) stadt/
uuyt crachte van scepen(en) brieve(n) van/
loven(e) tot alle den goeden beyde have/
en(de) erve melijs vand(er) lanen soe wair/
die gelegen sijn met brieve(n) van des(er)/
stadt gescreve(n) es geweest aen den meye(r)/
van corttelke oft zijne(n) stadhoude(r) alle/
deselve goede te leve(re)n en(de) te doen volge(n)/
den voirs(creven) geleydde(n) oft den bring(er) der/
voirs(creven) brieven in hue(re)n name Ende/
den voirs(creven) melijse oft hij hem d(aer)tege(n)/
hadde willen oppone(re)n dach van rechte
//
alhier te compare(re)n inde banck voir meye(r)/
ende scepen(en) van loven(e) doen bescheyden/
ald(aer) de voirs(creven) melijs noch p(ro)cur(eur) van zijne(n)/
wege(n) nyet en is geco(m)pareert den voirs(creven)/
mo(m)boe(re)n compare(re)nde en(de) trecht vort v(er)sueken(de)/
soe hebben de scepen(en) van loven(e) ter manisse(n)/
smeyers gewesen met vo(n)nisse yerst ae(n)gehoirt/
laureyse van valkeborch bode te voete van des(er)/
stadt die cleerde bij sijne(n) eede dat de meye(r)/
van corttelke voirs(creven) de voirs(creven) leveri(n)ge en(de)/
dach bescheydinge gedaen hadde datme(n)/
den voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houde(n)/
soude inde macht van hue(re)n scepen(en) brieve(n)/
ende beleyde alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en)/
comen is Cor(am) o(mn)ibus de(m)pto pynnock junii xi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer