SAL7783, Act: V°356.2 (683 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°356.2  
Act
Date: 1499-06-11

Transcription

2020-06-09 by Willy Stevens
It(em) willem le(m)mens en(de) jan zedele(re) vorste(re)n/
ons genad(ichs) hee(re)n te loven(e) in p(rese)ncia/
hebben gekint en(de) geleden dat zij van/
wegen der weduwen bertelmeeus wijlen/
henricxsone wel en(de) volcomelijc v(er)nuecht/
ende betailt sijn mits seke(re)n penni(n)ge(n)/
die zij bekinde(n) o(n)tfangen d te hebben(e) vand(en)/
vroe(n)tcosten gedaen en(de) geleden bij e(n)nige(n)/
borghen des voirs(creven) wijlen bertelmeeus/
ter instan(cien) hee(re)n en(de) bertelmeeus meeste(re)n/
gielijs fabri doctoirs ind(er) godheyt wijlen/
t(er)mi(n)ar(ius) ind(er) stadt van loven(e) oft sijns/
p(ro)cur(eur)s ter caus(en) van xviii r(yns) g(ulden) erflic die/
de voirs(creven) wijlen bertelmeeus met seke(re)n/
sijne(n) borghen den voirs(creven) meeste(re)n giel(ijs)/
sculdich was scelden(de) d(aer)o(m)me den selve(n)/
meeste(re)n giel(ijse) zijne(n) borghe p(ro)cur(eur) der/
voirs(creven) wed(uw)[en] en(de) den borghe(n) vanden/
selve(n) vroe(n)tcosten volcomelijc quijt/
Geloven(de) hen noch hue(re)n erfg(enamen) non/
alloqui sed war(ans) p(ro)ut Cor(am) borch/
boech(out) eod(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer