SAL7783, Act: V°359.3 (694 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°359.3  
Act
Date: 1499-06-14

Transcription

2020-07-15 by Willy Stevens
It(em) katline van tong(er)loo coopwijf/
heeft geloeft lijsbetten huysvr(ouw)[e] henricx/
van doirne(n) beckers thien en(de) eene(n)/
halven st(uver) te betalen(e) alle weken met/
eene(n) [halve(n)] st(uver) tot dat al betailt sal sijn/
quol(ibe)t ass(ecutu)[m] met cond(iti)[en] soe verre/
zij twee weken laet ov(er)gaen sond(er)/
betalen salt al gevallen sijn en(de) sal/
moge(n) panden sond(er) vorde(re) rechtvorderi(n)ge/
d(aer) o(m)me te moeten v(er)sueken Cor(am) lyefk(enrode)/
burg(imagistr)[o] junii xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2014-09-02 by Jos Jonckheer