SAL7783, Act: V°60.2-R°61.1 (123 of 713)
Search Act
previous | next
Act V°60.2-R°61.1  
Act
Date: 1499-01-21

Transcription

2020-01-08 by Willy Stevens
It(em) mits desen bekynne ende ov(er)geven(e)/
vand(en) voirs(creven) twee erfrinten ende oic van noch/
eenen mudde rogs erffelic dwelc de/
wynne des voirs(creven) meeste(re)n fransens huer/
bekint heeft ende oic vand(er) so(m)men van/
omtrint hondert rinsch guld(en) die de voirs(creven)/
jouffrouwen ter goeder rekeni(n)gen bekint/
o(n)tfange(n) te hebben(e) heeft de voirs(creven) jouffr(ouw)[e]/
katline bekint dat huer de voirs(creven) gehuyssche(n)/
(ver)nuecht geco(n)tenteert ende te vreden gestelt hebbe(n)/
heeft van alsulken vi[c] vijftich rinsch guld(en)/
als huer de voirs(creven) gehuysschen tande(re)n tijden [voir scepen(en) van]/
lovan(ium) bekint hebben die spruyten(de) come(n)/
voir de lossinge van xxxiii r(insch) g(ulden) xiii st(uvers)/
i pl(a)c erflic die jannes heyms der selver/
jouffr(ouw)en sculdich was Ende soe [in] voirw(er)de/
dat de voirs(creven) joffr(ouw)[e] den selven meeste(re)n/
fransen(en) sal mechtich maken de voirs(creven)/
xxxiii r(insch) g(ulden) xiii st(uvers) i pl(a)c erflic opden/
voirs(creven) jannese heyms ende sijn goede/
/ te mogen v(er)volgen met rechte Ende dat/
zij vort ter manissen d ende niet eerder/
voirs(creven) gehuysschen den selven brief ende/
dbeleydt d(air) uuyt gespruyt sal ov(er)geve(n) ten/
selven rechte Behalve(n) oft de voirs(creven) jouffr(ouw)[e]/
vanden voirs(creven) ja(n)nese heyms oft ande(re)n uuyt/
saken vand(en) voirs(creven) p(ro)cu(r)atien oft ov(er)geven(e)/
naemaels gepraemt oft gemolesteert/
wordde dat de voirs(creven) gehuysschen haer d(air)af/
inne staen sullen en(de) haer d(air)af costeloos/
ende schadeloos o(n)theffen eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-07-22 by Jos Jonckheer