SAL7786, Act: R°107.1 (211 of 839)
Search Act
previous | next
Act R°107.1  
Act
Date: 1501-01-004

Transcription

2022-11-08 by Walter De Smet
It(em) henrick cleynhennes sone wijle(n) matheus/
woenen(de) te woest meerbeke willem maes/
sone wijle(n) jans woenen(de) te wesemale/
henrick van roode sone wijle jans woenen(de)/
te werchte(r) en(de) jan van roost sone wijle henricx/
woenen(de) oick te werchte(r) hebbe(n) gelooft ind(ivisim)/
eerwerdigen vader in gode den p(re)laet sgodshuys/
van ev(er)bode en(de) willem(me) walms aut tot des/
godshuys behoeft tseve(n)tich rinsche guld(en) te xx st(uvers)/
tstuck xv(½) st(uvers) xii mite(n) te weten(e) xv r(insche) g(ulden)/
d(air)af te kersmisse naistc(omende) xxv r(insche) g(ulden) d(air) af te paesche(n)/
d(air)nae volgen(de) sal te bet(alen) en(de) tsurplus op s(in)t/
peet(er)s dach in oegst dat d(air)nae volge(n) sal te bet(alen)/
quol(ibe)t ass(ecutu)m Met conditie(n) late(n) zij e(n)nige(n) t(er)mijne(n)/
ov(er)gaen ombetaelt in die(n) gevalle sal de gheele/
so(m)me gevalle zijn Hebbe(n) noch gelooft den voirs(creven)/
willem(me) xlv(½) st(uvers) va(n) costen van beleyde en(de) and(er)s/
bynne(n) xiiii nachte(n) naistcomen(de) te bet(alen) t(am)q(uam) ass(ecutu)m/
met vorweerd(en) dat dbeleydt dwelck de/
p(ro)cur(eur) des voirs(creven) godshuys onlanx lede(n) totte(n)/
goede(n) der voirs(creven) p(er)soen(en) gedaen heeft sal in zijnd(er)/
macht en(de) vigue(re) blijve(n) totter tijt toe dat de/
voirs(creven) so(m)me al betaelt sal zijn en(de) sal my(n) hee(re)/
altijt kuese hebbe(n) oft hij zijn penni(n)g(en) volgen/
wilt met des(en) geluefte(n) oft mette(n) beleyde(n) Et p(rim)[(us)] eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer