SAL7786, Act: R°8.2 (9 of 839)
Search Act
previous | next
Act R°8.2  
Act
Date: 1501-07-03

Transcription

2021-04-23 by Walter De Smet
It(em) de voirs(creven) jouffr(ouwe) coline [cu(m) tuto(r)e] in p(rese)ntia heeft ov(er)geg(even)/
henricke bouwens becke(r) de voirs(creven) scep(enen) brieve(n) van/
drie r(ins)g(ulden) erfl(ijck) om mette(n) selve(n) aen ja(n)ne vand(en)/
bossche te verhalen(e) de pri(n)cipale rinte mette(n) verloope/
van drie jae(re)n ende dertich stuvers eens/
van costen oft aen gielijse puttarts en(de) sijne goed(en)/
deen helicht vander rinte(n) metter helicht vand(en) selve(n)/
verloope ende costen Op sulken vuege eest soe/
dat machiel den voirs(creven) ja(n)ne vand(en) bossche ongemoeit/
laet ende namaels yet te verhalen is aende(n) voirs(creven)/
jacoppe vande(n) kerchove ende barbele puttarts oft/
dergename(n) van gielijse puttart tderdendeel van/
des voirs(creven) es d(air)aen met rechte consten verhalen dat/
in deen gevalle de voirs(creven) mychiel de hant dair/
aen sal sculd(ich) zijn te houden(e) ende half de costen die/
ter caus(en) van dien gedaen sulle(n) wordden te moete(n)/
verlegg(en) met en(de) gelijc der selver barbelen Qua(r)e/
(con)t(uli)[t] l(itte)ras eod(em) iu(r)e cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer