SAL7786, Act: V°45.3-R°46.1 (88 of 839)
Search Act
previous | next
Act V°45.3-R°46.1  
Act
Date: 1501-08-04

Transcription

2021-11-17 by Walter De Smet
Nae dien dat ter kynnissen vander stad come(n) is/
dat wijlen meester reynier van lyefkenrode/
en(de) peeter vander hoeven doude als hij leefde
//
xxiii julii a(nn)[o] xcii lestleden bijder stad geordin(er)t/
wae(re)n als over mo(m)boren van eerd(er) jonger weesen/
geheeten henneken de mu(n)te(re) d(air)voe(r) b(er)telmeeus/
de ruyssche en(de) claes van winghe die ge/
geordin(er)t wae(re)n mo(m)boe(re)n der selver weesen rekeni(n)ge/
en(de) bewijssenisse souden moeten doen van hue(re)n/
admi(ni)stracie(n) vand(en) goeden der selver weesen/
die zij niet en connen gedoen mits der aflivich(eit)/
der voirs(creven) ov(er)mo(m)boe(re)n Soe sijn in de stad vanden/
selven aflivigen ov(er)mo(m)boe(re)n bijd(er) stad geordin(er)t/
claes van graven ende henrick bericx dair voe(r)/
de voirs(creven) bertelmeeus en(de) claes sullen moete(n) doen/
rekeni(n)ge ende bewijs vand(er) admi(ni)stracie(n) d(er) voirs(creven) weesen In (con)s(ili)[o] augusti iiii[a]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer