SAL7786, Act: V°48.2 (91 of 839)
Search Act
previous | next
Act V°48.2  
Act
Date: 1501-08-07

Transcription

2021-11-24 by Walter De Smet
Nae dien henrick de rijcke als procur(eur) vand(en) xii/
ap(oste)len bynnen deser stad geleydt zijnde nae des(er)/
stad recht voir zijn wettich gebreck uut crachte/
van scepen(en) brieven van loeven(e) tot alle den goeden/
beyde have ende erve mertens wijlen de bubbele(re)/
molde(r) soe waer die gelegen zijn hem met eenen/
vorste(r) ons gened(ichs) hee(re)n in deser stad alle de/
selve goede heeft doen leve(re)n ende dach bescheyden/
der weduwen desselfs wijlen mertens in gevalle va(n)/
opposicie(n) te compare(re)n op heden voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(e) Aldair zij niet gecompareert en is den/
voirs(creven) henr(ic) compare(re)nde en(de) trecht voort versueken(de)/
soe hebben scepen(en) van loeven(e) ter manissen smeye(r)s/
gewesen met vo(n)nisse nae dien hen behoirlijcke(n) gebleke(n)/
was bij claernissen symoens bellens vorste(r) dexecutie/
voirs(creven) gedaen te sijne datme(n) den voirs(creven) geleydden/
vanden voirs(creven) gelev(er)den goeden houden sal inde macht van/
sijn(en) scepen(en) brieve(n) soe verre alst noch voir scepen(en) comen is/
In scampno cor(am) pynnock h(er)meys tymple buetsele/
bouchout augusti vii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer