SAL7786, Act: V°8.2 (12 of 839)
Search Act
previous | next
Act V°8.2  
Act
Date: 1501-07-03

Transcription

2021-04-27 by Walter De Smet
Allen dat de voirs(creven) machiel heeft gecedeert get(ra)nsporteert/
en(de) ov(er)gegeve(n) den selven henricke alsulken thien rinsschegulden(en)/
eens als de rintmeeste(re)n der stadt va(n) loeven(e) inde(n) name/
vand(er) selver stad gelooft hebben der wed(uwe) wijlen arnts vand(en)/
berghe zijnder moeder te betalen van by(n)nen eene(n) [jae(r)] doen naistcomen(de)/
met eender cedullen vand(en) daet des leste daighs va(n) merte/
a(nn)[o] lxxxix geteekent e boegarden En(de) heeft d(air)om den selve(n)/
henr(icke) ov(er)geg(even) de selve(n) henr(icke) de selve cedulle met alle den/
rechte en(de) actien die hij d(air)inne hadde ten selve(n) rechte mits/
welken ov(er)geven(en) en(de) oic der q(uij)tsceldingen vand(en) voirs(creven) haefliken goeden/
de voirs(creven) henr(ick) den selve(n) machiele q(uij)tgescouwen heeft va(n)/
alsulken vijftich r(inssche)g(ulden) als hij voir den selve(n) machiele va(n) borchtochte(n)/
betaelt heeft Eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2019-05-08 by Jos Jonckheer